Woonkrediet ontdek het woonkrediet

Informatie omtrent woonkrediet, hypothecaire lening en financiering


tarieven woonkrediet

De hypothecaire kredietvorm woonkrediet wordt gebruikt voor het financieren van een woning of het (ver)bouwen van een woning. De looptijd van het krediet is afhankelijk van het ontleende bedrag en de financiële situatie van de kredietnemer. De maandelijkse kosten zullen voor de kredietnemer lager liggen bij een woonkrediet met een lange looptijd. Bij een woonkrediet met een looptijd van minstens tien jaar zal een deel van het krediet fiscaal aftrekbaar zijn. Je kunt kiezen voor een vaste of variabele rente. Bij een vast rentepercentage weet je gedurende de volledige looptijd van het krediet waar je aan toe bent, terwijl je bij een variabele rente een wisselend rentepercentage kunt verwachten. Bij de variabele rente kun je laten vastleggen wanneer de hoogte van de rente mag worden aangepast: jaarlijks, driejaarlijks of variabel (bijvoorbeeld 10-5-5 voor een krediet met een looptijd van twintig jaar). De aanbieders van woonkrediet hanteren verschillende tarieven. Je doet er dan ook verstandig aan simulaties uit te voeren.

Tags: