Woonkrediet ontdek het woonkrediet

Informatie omtrent woonkrediet, hypothecaire lening en financiering


sociaal woonkrediet Antwerpen

Een sociale lening is bedoeld voor de aankoop of het (ver)bouwen van een gezinswoning die je zelf zult bewonen. Sociale leningen zijn bedoeld voor personen die geen andere woning bezitten. De woning moet voldoen aan de maximale verkoopwaarde, opgelegd door de Vlaamse regering. Sinds 1 januari 2011 bedraagt de maximale waarde voor een in Vlaanderen gelegen woning 213.000 euro. Deze waarde wordt verhoogd met vijf procent per kind, inwonende ouder of grootouder of een gezinslid met een ernstige handicap ten laste. Een aantal factoren zijn van invloed op de hoogte van de rente, namelijk de ligging van de woning, het netto belastbaar inkomen en het aantal kinderen, inwonende ouders of grootouders en gezinsleden met een ernstige handicap ten laste. De rentevoet wordt bepaald op de datum van het leningsaanbod en bedraagt minimaal 1,5 procent voor een gezin met twee of meer kinderen ten laste en minimaal twee procent voor een gezin met één kind ten laste. De maximale rentevoet bedraagt 4,27 procent.

Tags: , ,