Woonkrediet ontdek het woonkrediet

Informatie omtrent woonkrediet, hypothecaire lening en financiering


AXA woonkrediet simulatie

Voor een woonkrediet kun je onder meer terecht bij kredietaanbieder AXA. AXA biedt drie verschillende soorten woonkrediet aan, namelijk klassiek woonkrediet, beleggingswoonkrediet en ‘woonkrediet 50/50 voor de Happy Generation’. Bij het klassiek woonkrediet kun je kiezen voor een vaste of variabele rentevoet. Bij een vaste rentevoet kan de rente niet stijgen of dalen gedurende de looptijd van het krediet. Je kunt het krediet op twee manier afbetalen. Je betaalt iedere maand een vast bedrag, bestaande uit kapitaal en rente. Het rentedeel neemt af en het kapitaaldeel neemt toe naarmate de lening vordert. Je kunt ook iedere maand hetzelfde bedrag aan kapitaal terugbetalen plus de rente over het nog te betalen saldo. Het beleggingswoonkrediet is een bijzondere vorm van woonkrediet waarbij het geleende kapitaal wordt terugbetaald middels een belegging in verzekeringsfondsen. Met ‘woonkrediet 50/50 voor de Happy Generation’ kun je direct genieten van geld dat je in de toekomst verwacht. Je kunt een simulatie uitvoeren op de website van AXA.

Tags: , ,